15 май, 2014

Започва „Световен театър в София” 2014

VS_14_WTS_POSTER_ENWorld Theatre Sofia 2014   

1.06.2014 – 6.06.2014

Осмото издание на „Световен театър в София” се осъществява в партньорство със Столичната община и в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 г.

Остават 15 дни до началото на осмото издание на „Световен театър в София”. Тази година от 1 до 6 юни 2014 г. в столицата ще гостува четири изключителни заглавия. Всички представления ще са със субтитри на български и английски език.  Билети за представленията могат да се намерят на касите на: Театрална работилница „Сфумато”, Младежки театър „Николай Бинев” и Център за култура и дебат „Червената къща”

Програмата на „Световен театър в София” 2014:

Metamophosi „Метаморфозата” „Чита ди Ебла”, Италия

1.06.2014 г., 19:00 ч., ТР „Сфумато”

Билети: 02/943 38 90

sfumato.info

 

Визуално-пластическият спектакъл е вдъхновен от едноименната новела на Франц Кафка. Режисьорът Клаудио Анджелини съсредоточава темата за метаморфозата изцяло върху актьорското тяло, което го интересува като обект на непрекъснато изменение: „Ние, хората, сме тела в постоянна трансформация, в перманентен процес на изграждане и разлагане, един непрестанен поток от енергия…”

Гостуването на спектакъла се осъществява с подкрепата на Италиански културен институт, София.

7

 

„12 разгневени мъже” – Театр Нови, Полша

3.06.2014 г., 19:00 ч., Младежки театър „Николай Бинев”

 

Със субтитри на български и английски език.

Билети:  02/ 988 17 53     02/ 939 40 59

wwww.mlt.bg

„Дванайсет разгневени мъже” е култов филм от 1957 г. на режисьора Сидни Ламет по телевизионната драма на американския драматург Реджиналд Роуз. Екипът на познанската театралната постановка „Дванайсет разгневени мъже” създава спектакъл по същата пиеса, в който доброто и злото са обикновени средства за манипулация, а идеята за „кауза” е само желание да се постигне престиж или признание, а не да се разкрие истината. Тенденциозният език на заседателите като че ли служи не толкова за постигане на съгласие около обща идея, а за прикриване на лични травми, амбиции, комплекси и желания. Зрелищен и интелигентен спектакъл, който след премиерата си в Познан не спира да привлича внимание.

Гостуването на спектакъла се осъществява с подкрепата на Полския институт, София.

PonorelaLokomotiva_PeterUhan12„Бесният локомотив” – Словенския национален театър “Драма Любляна”, Словения

5.06.2014 г., 19:00 ч., Младежки театър “Николай Бинев“

 

Със субтитри на български и английски език.

Билети:

Тел. Каса 02/ 988 17 53     02/ 939 40 59      

wwww.mlt.bg

„Бесният локомотив” е от най-ярките пиеси на иконата на полския артистичен авангард Станислав Виткевич – Виткаци. Написана през 1923 г. пиесата „Бесният локомотив” не спира да изправя предизвикателства пред всеки творчески екип, захванал се с нея – как да се покаже на сцената действие, което се развива върху препускащ влак; как да се „изиграе” един толкова експериментален и необичаен текст? Словенският режисьор Йерней Лоренци открива оригинален театрален ход, като изобразява влака посредством две пиана и създава запомнящо се и екстравагантно театрално кабаре.

 

Kaddish photo #2 by Dudаs-Ern_„Кадиш” – “Neath our TREAD”, САЩ

6.06.2014 г., 18:00 ч., Център за култура и дебат „Червената къща”

6.06.2014 г., 20:00 ч., Център за култура и дебат „Червената къща”

Със субтитри на български език.

Две представления в София.

Билети:

Тел. Каса: + 359 2 988 81 88; + 359 885 82 85 32 

http://www.redhouse-sofia.org/

Оригинална сценична адаптация на романа „Кадиш за нероденото дете” от Нобеловия лауреат Имре Кертес

„Кадиш” е еврейска траурна молитва. В основата на представлението е романът „Кадиш за нероденото дете” от унгарския писател Имре Кертес. Представлението го превръща в трескав монолог. Той се случва като изследване на ритуала, загубата и непримиримия вътрешен конфликт на един оцелял от Аушвиц. Той тъгува по своето незаченато дете, повтаряйки като мантра, че отказва да създаде поколение в свят, в който са възможни ужаси като Холокоста. Разкрива се един откровен до крайност, дълбоко личен поток на съзнанието за невидените жертви на войната, политическата корупция, еврейската идентичност и хумористичната страна на живота.

Гостуването на спектакъла се осъществява с подкрепата на  Фондация  „Америка за България“.

 

10358015_10152157635652017_540497883_n

Осмото издание на „Световен театър в София” се осъществява с подкрепата на Столичната община, Министерство на културата, Италиански културен институт в София, Полски институт в София, Фондация „Америка за България“, Сдружение „Антракт“, Театрална работилница „Сфумато”, Младежки театър „Николай Бинев”, Център за култура и дебат „Червената къща”.

***************************************************************

“World Theatre in Sofia” 2014

1.06.2014 – 6.06.2014

 

la metamorfosi 2 foto luca di filippo“Metamorphosis” – Città di Ebla, Italy

1.06.2014, 7:00 p.m., Theatre-Laboratory Sfumato

Ticket desk:  tel. 02/ 943 38 90

sfumato.info

 

“Metamorphosis” is a masterly made visual and physical theatre spectacle loosely inspired by the famous novel of the same name by Franz Kafka.

The director Claudio Angelini concentrates the theme of the metamorphosis entirely onto the actor’s body which intrigues him as an object of constant changes: “We, people, are bodies in a constant transformation, in a permanent process of construction and decomposition, one unstoppable flow of energy…”

 This event is possible thanks to the support and collaboration of the Italian Cultural Institute – Sofia.

 

1-1“Twelve Angry Men” – Teatr Nowy, Poland

3.06.2014,  7:00 p.m., Youth Theatre “Nikolay Binev”

Ticket desk: tel. 02/ 988 17 53, 02/ 939 40 59

wwww.mlt.bg

In Polish with English and Bulgarian translation

“Twelve Angry Men” is the title of the cult 1957 film directed by Sidney Lumet and based on the television drama by the American dramatist Reginald Rose. The artistic team of the theatrical version of “Twelve Angry Men” creates a spectacle after the same play, in which good and evil are merely tools of manipulation, while the concept of cause is driven by the desire to win acclaim, rather than serve the truth. The tendentiously spoken language is not so much about reaching agreement for a common idea but about unearthing private traumas, ambitions, complexes and desires. The director Radosław Rychcik is among the young hopes of contemporary Polish theatre. A spectacular and intelligent staging which hasn’t stopped drawing attention since its premiere in the city of Poznan.

The guest-performance is supported by the Polish Institute – Sofia.

 PonorelaLokomotiva_PeterUhan01“The Crazy Locomotive” – Slovene National Theatre Drama – Ljubljana, Slovenia

5.06.2014, – 7:00 p.m., Youth Theatre “Nikolay Binev”

 

 

In Slovenian with English and Bulgarian translation

Ticket desk: tel. 02/ 988 17 53, 02/ 939 40 59     

wwww.mlt.bg

“The Crazy Locomotive” is one of the most dazzling and powerful plays, written by the icon of the Polish artistic avant-garde, Stanisław Witkiewicz – Witkacyis . Written in 1923, the play “The Crazy Locomotive” doesn’t stop to challenge each creative team, who takes it up – how to show an action on the stage, which develops on a rushing train; how to “play” a text, which is so experimental and unusual? The director Jernej Lorenci finds an original theatrical solution representing the train by the means of two pianos and thus creating a memorable and extravagant theatre cabaret. The director Jernej Lorenci finds an original theatrical solution representing the train by the means of two pianos and thus creating a memorable and extravagant theatre cabaret.

 

Kaddish photo #4 by G_BOR KARDOS“Kaddish” –  Company “Neath our TREAD” , USA

6.06.2014, 6:00 p.m., The Red House Centre for Culture and Debate

6.06.2014, 8:00 p.m., The Red House Centre for Culture and  Debate

In English with Bulgarian translation.

Ticket desk: tel. + 359 2 988 81 88; + 359 885 82 85 32

http://www.redhouse-sofia.org/

An intense stage adaptation of the Nobel Prize-winning writer Imre Kertész’s novel, “Kaddish for an Unborn Child”.

“Kaddish”, culling its name from the Jewish prayer of mourning, is a stage adaptation of Imre Kertész’s novel, “Kaddish for an Unborn Child” (1989), a feverish monologue of a Holocaust survivor. The play is an exploration of ritual, loss, and an unrelenting inner conflict in which the beleaguered central character mourns the absence of the child he never fathered, his mantra being a refusal to bring a child into a world where horrors like the Holocaust can occur. He weaves a brutally honest, deeply personal, stream of consciousness web of the unseen casualties of war, political corruption, Jewish identity, and the humor of living.

The guest-performance is supported by the America for Bulgaria Foundation.

sofia2019_logo_eng_rgbOfficial partners of “World Theatre in Sofia” 2014:

Sofia Municipality, Ministry of Culture – Republic of Bulgaria, Italian Cultural Institute – Sofia, Polish Institute – Sofia, America for Bulgaria Foundation, “Antrakt”, Theatre-Laboratory Sfumato, Youth Theatre “Nikolay Binev”, The Red House Centre for Culture and Debate.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *