21 май, 2014

12 РАЗГНЕВЕНИ МЪЖЕ/TWELVE ANGRY MEN

от Реджиналд Роуз/ By Reginald Rose

Театр Нови – Познан, Полша/Teatr Nowy – Poznan, Poland

3 юни 2014 г.,Младежки театър „Николай Бинев” – 19:00 ч.

3.06.2014, Youth Theatre “Nikolay Binev”, 7 p.m.

Със субтитри на български и английски език/ In Polish with English and Bulgarian translation

Ticket desk: tel. 02/ 988 17 53, 02/ 939 40 59

Вход: 8 лв.

wwww.mlt.bg

Осмото издание на „Световен театър в София” се осъществява в партньорство със Столичната община и в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 г.

Режисьор: Радослав Рихчик

Преводач: Ян Чаплински

Сценография и костюми: Анна-Мария Карчмарска

Драматург: Ян Чаплински

Музика: Михал Лис

Хореограф: Рафал Урбацки

Участват: Михал Коцурек, Гжегож Голашевски, Томаш Ношински, Збигнев Грохал, Мариуш Заневски, Мариуш Пухалски, Тадеуш Джевецки, Матеуш Лавринович, Михал Груджински, Анджей Лайборек, Никодем Каспрович/ Шимон Мислаковски, Януш Анджейевски

7„Дванайсет разгневени мъже” е култов филм от 1957 г. на режисьора Сидни Лъмет по телевизионната драма на американския драматург Реджиналд Роуз. Дванайсет мъже се срещат, за да решат съдбата на момче, осъдено за убийство. Филмът демонстрира как в разгорещен дебат те преодоляват своите предразсъдъци, избягват капаните на една измамна система и издават справедлива и безпристрастна присъда. Демокрацията, истината и красотата триумфират.

Екипът на познанската театралната постановка „Дванайсет разгневени мъже” обаче се усъмнява в този триумф. Той създава спектакъл по същата пиеса, в който доброто и злото са обикновени средства за манипулация, а идеята за „кауза” е само желание да се постигне престиж или признание, а не да се разкрие истината. Тенденциозният език на заседателите като че ли служи не толкова за постигане на съгласие около обща идея, а за прикриване на лични травми, амбиции, комплекси и желания. Зрелищен и интелигентен спектакъл, който след премиерата си в Познан не спира да привлича внимание.

IMG_1274Режисьорът Радослав Рижик е от младите надежди на полския театър. Той завършва полонистика във Варшавския университет и режисура в Академията за театрално изкуство в Краков. Печели първа награда за режисура на Националния фестивал на режисурата Интерпретации, както награда от Националния конкурс за най-добро представление по Уилям Шекспир с постановката си „Хамлет” (2011).

 

 

Спектакълът се осъществява с подкрепата на Полския институт в София.


Directed by Radosław Rychcik

Translated by Jan Czapliński

Set and costume designer: Anna-Maria Karczmarska

Dramaturge: Jan Czapliński

Music composer: Michał Lis

Choreographer: Rafał Urbacki

Cast: Michał Kocurek, Grzegorz Gołaszewski, Tomasz Nosiński, Zbigniew Grochal, Mariusz Zaniewski, Mariusz Puchalski, Tadeusz Drzewiecki, Mateusz Ławrynowicz, Michał Grudziński,

Andrzej Lajborek, Nikodem Kasprowicz/Szymon Mysłakowski, Janusz Andrzejewsk

6-1‘Twelve Angry Men’ is the title of the cult 1957 film directed bySidney Lumet andbased on the television drama by the American dramatist Reginald Rose. Twelve men meet to decide on the fate of a teenager, who is charged with murder. The film makes a display of a heated discussion, in which they overcome their own prejudices, elude the traps of a mendacious system and issue a just, impartial verdict. Democracy, truth and beauty triumph.

The creators of the Poznan theatrical version of “Twelve Angry Men” however find it difficult to look at this triumph without any suspicions. They create a spectacle after the same play, in which good and evil are merely tools of manipulation, while the concept of cause is driven by the desire to win acclaim rather than serve the truth. The tendentiously spoken language of the jurors is not so much about reaching agreement for the common cause as it is about unearthing their private traumas, ambitions, complexes and desires. Spectacular and intelligent performance which after its premiere in Poznan has not seized grabbing the attention.

IMG_1279The director Radosław Rychcik is one of the young hopes of Polish theatre. He graduated from the Warsaw University in Polish Studies and from the Academy for the Dramatic Arts in Cracow in Theatre Directing. He won the main award for directing at the National Festival of Arts Directing ‘Interpretations’ and an award at the National Competition for the Best Staging of William Shakespeare’s Dramatic Works for his production of ‘Hamlet’ (2011/2012).

The guest-performance is supported by the Polish Institute – Sofia.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *