8 май, 2016

Следобедът на един фавн и Пролетно тайнство | Prelude to the Afternoon of a Faun & The Rite of Spring

Една от емблемите на съвременния танц със спектакъл в България
СОФИЯ – ЗАЛА 1, НДК
31.05.2016 г., 20:00 ч.
Билети: Касите на Билетен център, НДК и ticketportal.bg
http://viafest.org/sofia
ВАРНА – Драматичен театър, Основна сцена
03.06.2016 г., 20:30 ч.
*for English please scroll down

10 СВЕТОВЕН ТЕАТЪР В СОФИЯ и XXI САЛОН НА ИЗКУСТВАТА
„Пролетно тайнство“ и „Следобедът на един фавн“ на знаменитата канадска хореографка Мари Шуинар откриват десетото издание на Световен театър в София (31 май-16 юни 2016)
MARIE CHOUINARD THE RITE OF SPRING COMPAGNIE MARIE CHOUINARD’s Наричат Мари Шуинар „шаман на съвременния танц“, един от най-смелите и оригинални хореографи в света. През годините Мари Шуинар развива своя характерна танцова техника. Днес тя е сред най-влиятелните и емблематични новатори на международната танцова сцена.
Канадската хореографка създава повече от 50 представления, играни навсякъде по света и превърнали се в знакови за съвременния танц от последните 30 години.
Мари Шуинар е носител на множество престижни международни награди, а представленията й са част от репертоара на някои от най-важните балетни сцени в света. Спектаклите й са били част от водещи международни форуми и сцени като Венецианското биенале, „Импулстанц“ – Виена, „Танц през август“ в Берлин, „Театър дьо ла Вил” в Париж и др.
Представления на Мари Шуинар са населени с архаични и анималистични същества, с гротескни и сексуално заредени движения. Това е съвсем валидно и за танцовия спектакъл в две част, представящ собствените й интерпретации на революционните балети „Следобедът на един фавн“ и „Пролетно тайнство“.
СЛЕДОБЕДЪТ НА ЕДИН ФАВН
солов танц
Хореография Мари Шуинар
Музика „Следобедът на един фавн“, Клод Дебюси (1894)
Изпълнители Карол Прийор / Меган Уолбаум
Продукция на Компания «Мари Шуинар» в копродукция с Националния център за изкуства (Отава) и Фондация «Лейдлоу» (Торонто)
Когато поетът-символист Стефан Маларме пише „Следобедът на един фавн“ през 1876 г., той сбъдва мечтата си да създаде театрална поема. Нейната музикалност вдъхновява Дебюси за своя прелюд „Следобедът на един фавн“ (1894 г.). През 1912 г. Вацлав Нижински създава първата си хореография за авангардния „Балет Рус“ в Париж по музиката на Клод Дебюси. Публиката била шокирана от еротичните движения, от суровата и животинска природа на тялото в един танц, който дръзко скъсвал с класическата традиция.
Мари Шуинар съхранява духа на големия Нижински. Тя изследва снимки на негови произведения и в собствената си хореография запазва характерните плоски профили, излезли сякаш от фрески и барелефи от античността на Египет и Гърция. Седемте нимфи от хореографията на Нижински, тук са символизирани от светлините на седем прожектора.
ПРОЛЕТНО ТАЙНСТВО
едноактен балет
Концепция, хореография Мари Шуинар
Музика „Signatures sonores“ от Робер Расин, 1992
„Пролетно тайнство“ от Игор Стравински, 1913. Аранжимент на Boosey & Hawkes, Inc.
Изпълнители Себастиен Косет-Мас, Пейдж Къли, Валерия Галучио, Леон Купфершмид, Луси М. Мей, Скот МакКейб, Мариуш Островски, Саша Уелет-Дегир, Карол Прийор, Меган Уолбаум
Осветление Мари Шуинар; Костюми Лиз Вандал; Реквизит Завен Паре; Грим Жак Ли Пелетие; Прически Даниел Етие
Продукция на Компания „Мари Шуинар“ в копродукция с Националния център за изкуства (Отава), Международен фестивал за нов танц (Монреал) и Kunstentrum Vooruit (Гент, Белгия).
Балетът с музиката на Игор Стравински и хореографията на Нижински – „Пролетно тайнство”, бележи навлизането на модернизма в танца. За разлика от повечето версии на „Пролетно тайнство“, Мари Шуинар композира сценичното движение около множество солови изпълнения в опит да пробуди, чрез силни и чисти движения, мистерията във всеки един от танцьорите. „В моето „Пролетно тайнство“ не разказвам история“, казва тя, „няма развитие, причина и следствие. Има само синхрон. Като че ли се връщам в момента веднага след появата на живота. Представлението е разкриване на този момент. Имам чувството, че преди него е имало изключителна експлозия на светлина, някакво рязко просветване.“
Цени на билети: 12/15/20 лв./ Ученици, студенти, пенсионери: 10 лв.
„Световен театър в София“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2016 г.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10th WORLD THEATRE IN SOFIA 2016 AND THE SALOON OF ARTS
Marie Chouinard-Photo Nicolas RuelAn evening with new versions of choreographies that revolutionized dance in the 20th century.
The Canadian choreographer Marie Chouinard has a name of the “shaman of contemporary dance”. Her performances are inhabited with archaic and animalistic creatures, with grotesque and sexually loaded movements. This is valid also for the double-bill evening programme presenting her own interpretations of the revolutionary ballets Prelude to “The Afternoon of a Faun” and The Rite of Spring.
PRELUDE TO THE AFTERNOON OF A FAUN
Solo
Choreography and Artistic Direction Marie Chouinard
Music Prélude à l’après-midi d’un faune, Claude Debussy, 1894
Dancer Carol Prieur / Megan Walbaum
Lighting Alain Lortie
Costumes Louis Montpetit and Marie Chouinard
Make-up Jacques Lee Pelletier
A COMPAGNIE MARIE CHOUINARD production in coproduction with the National Arts Centre (Ottawa) and the Laidlaw Foundation (Toronto)
When he wrote the Afternoon of a Faun in 1876, the poet-symbolist Stéphane Mallarmé fulfilled a dream: to write poetry for the theatre. The poem’s musicality inspired Claude Debussy to compose Prelude to the Afternoon of a Faun in 1894. In 1912, in Paris, Vaslav Nijinski created his first choreography for the avant-garde company “Ballet Russ” in Paris based on Mallarmé’s poem. In it, he gave life – intense and sensual life – to his own raw and animalistic erotic nature, thereby abruptly breaking with classical tradition.
In her approach to this revolutionary Faun, Marie Chouinard chose to draw on the spirit of Nijinski’s creation. She studied photographs of his performance and in her choreography she kept the flat and horizontal profiles which, like the original choreography, recall ancient Egyptian frescoes and the bas-reliefs of Greek vases. On the stage, a faun is brought to life, as if coming from ancient times. In this solo work, the seven nymphs of Nijinski’s performance, are symbolized by seven beams of light.
THE RITE OF SPRING
Ballet in one act
Concept, Choreography and Artistic Direction: Marie Chouinard
Music: Signatures sonores, Rober Racine, 1992; The Rite of Spring, Igor Stravinsky, 1913. By arrangement with Boosey & Hawkes, Inc.
Dancers Sébastien Cossette-Masse, Paige Culley, Valeria Galluccio, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Scott McCabe, Mariusz Ostrowski, Sacha Ouellette-Deguire, Carol Prieur, Megan Walbaum
Lighting: Marie Chouinard
Costumes: Liz Vandal
Props: Zaven Paré
Make-up: Jacques Lee Pelletier
Hairstyles: Daniel Éthier
A COMPAGNIE MARIE CHOUINARD production, in coproduction with the National Arts Centre (Ottawa), the Festival international de nouvelle danse (Montreal) and the Kunstentrum Vooruit (Ghent, Belgium)
The Rite of Spring with Igor Stravinsky’s music and Nijinski’s choreography from 1913 marked a turning point in the history of dance in the age of modernism. Marie Chouinard again finds an original impulse for new interpretation. Unlike previous choreographers working with Stravinsky’s piece, she constructed her Rite around solos, seeking to awaken in strong, clear movements the intimate mystery of each dancer. “There is no story in my Rite“, she explains, “no development, no cause and effect. Only synchronicity. It is as if I were dealing with the very moment after the instant life first appeared. The performance is the unfolding of that moment. I have the feeling that before that moment there was an extraordinary burst of light, a flash of lightning.”
Tickets Price: 20/15/12 lv.; pupils, students, pensioners: 10 lv.
10th World Theatre in Sofia is supported by Sofia Municipality funding program – „Calendar of cultural events“.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *