8 май, 2016

Илиада | The Iliad

08.06.2016 г., 19:00 ч.
Билети на касата на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и онлайн
http://viafest.org/sofia
ВАРНА – Драматичен театър – Основна сцена
05.06.2016 г., 19:15 ч.
*for English please scroll down
In Slovenian with Bulgarian and English subtitles.

ИЛИАДА
по Омир
със субтитри на български и английски език
Словенски национален театър „Драма“ Любляна/ Градски театър Любляна / Цънкарев дом – Любляна, Словения
Iliada
„Илиада“ – представлението, отличено с Голямата награда за режисура и с Награда на публиката на Международния театрален фестивал БИТЕФ 2015 в Белград.
„Илиада“ е новаторска и великолепна постановка, вдъхновена едновременно от класиката и от европейския театрален авангард, със скрити препратки към съвременната история“ (Маргарета Сьоренсон, Председател на Международната асоциация за театралните критици). Така критиката описва тази впечатляваща сценична адаптация на Омировия епос, залегнал в основите на европейската култура и цивилизация. Тя започва като музикален концерт, в който изпълнителите във въздействащия оригинален ритъм на Омировия стих – хекзаметър, предават разказа на „Илиада“ и разкриват нейните три свята – на гърците, на троянците и на боговете. В своята постановка режисьорът Йерней Лоренци събира едни от най-добрите актьори на словенската сцена.
Йерней Лоренци е познат на българската публика със спектаклите „Буря“ по А. Островски и „Бесният локомотив“ по Ст. Виткевич-Виткаци, гостували на платформата Световен театър в София и на Международния театрален фестивал „Варненско лято“. Той е от водещите театрални режисьори на Словения и преподавател в Академията за театър, радио, кино и телевизия в Любляна. За своята работа Лоренци получава многобройни отличия като наградата за най-добра режисура от най-големия театрален фестивал в Словения – „Borštnikovo srečanje” в Марибор (за постановките „Епосът за Гилгамеш”, 2005; „Орестия”, 2009; „Буря”, 2012), три Гранд При за най-добро представление („Пречистени”, 2001; „Буря”, 2012; „Бесният локомотив”, 2013) и др.
превод: Антон Совре
режисьор: Йерней Лоренци
сценична адаптация: Йерней Лоренци, Ева Махковиц, Матиц Старина
драматурзи: Ева Махковиц, Матиц Старина
сценография: Бранко Хойник
костюми: Белинда Радулович
композитор: Бранко Рожман
светлинен дизайн: Паскал Мерат
езиков консултант: Татяна Станич
хореограф и асистент-режисьор: Грегор Лущек
участват: Юре Хенигман, Нина Иванишин, Аляж Йованович, Грегор Лущек, Марко Мандич, Звездана Новакович, Йете Остан Вейруп, Тина Поточник, Матей Пуц, Блаж Сетникар, Янез Шкоф, Йерней Шугман
Цени на билети: 8/10/12/14 лв
„Световен театър в София“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2016 г.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
THE ILIAD
after Homer
SLOVENIAN NATIONAL THEATRE DRAMA LJUBLJANA / LJUBLJANA CITY THEATRE / CANKARJEV DOM – LJUBLJANA, SLOVENIA
“The Iliad” of the Slovenian National Theatre is innovative and magnificent, as much classical as inspired by European theatre avant-garde, with subtle hints of the contemporary history“ (Margareta Sörenson, Chair of International Association of Theatre Critics). That is how critics describe this remarkable stage adaptation of the Homer’s epic that lies in the foundations of European culture and civilization. The performance begins as a concert in which the actors narrate “Iliad” in the affective original rhythm of Homer’s hexameter unravelling its three worlds: the Greeks, the Trojans and the Gods. Here director Jernej Lorenci gets together some of the best actors in Slovenian theater. The performance won the Politika Award for Best Direction and the Audience Award at BITEF Festival 2015 in Belgrade.
Jernej Lorenci is familiar to the Bulgarian audiences with his productions of “Storm” by A. Ostrovsky and “The Crazy Locomotive” after S. Witkiewicz presented at World Theatre in Sofia and International Theatre Festival “Varna Summer”. He is among the leading theatre directors in Slovenia and senior lecturer at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana. For his directions he has received numerous awards: Best Direction Award at the biggest theatre festival in Slovenia “Borštnikovo srečanje” in Maribor (for “Epic of Gilgamesh”, 2005; “Oresteia”, 2009; “Storm”, 2012), three Grand Prix for Best Performance (“Cleansed”, 2001; “Storm”, 2012; “The Crazy Locomotive”, 2013) a.o.
translator: Anton Sovre
director: Jernej Lorenci
stage: adaptation by Jernej Lorenci, Eva Mahkovic, Matic Starina
dramaturgs: Eva Mahkovic, Matic Starina
set designer: Branko Hojnik
costume designer: Belinda Radulović
composer: Branko Rožman
lighting designer: Pascal Mérat
language consultant: Tatjana Stanič
choreographer and assistant to director: Gregor Luštek
cast: Jure Henigman, Nina Ivanišin, Aljaž Jovanović, Gregor Luštek, Marko Mandić, Zvezdana Novaković, Jette Ostan Vejrup, Tina Potočnik, Matej Puc, Blaž Setnikar, Janez Škof, Jernej Šugman
Tickets Price: 8/10/12/14 lv.
10th World Theatre in Sofia is supported by Sofia Municipality funding program – „Calendar of cultural events“.

One Response

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *